Δρομολόγια από Δευτέρα 28/11 έως Κυριακή 04/12 Κτελ Κυμης
Δρομολόγια από Δευτέρα 28/11 έως Κυριακή 04/12

Δρομολόγια από Δευτέρα 28/11 έως Κυριακή 04/12

Δευτέρα έως Παρασκευή

Κύμη-Χαλκίδα-Αθήνα 06:30, 10:30, 13:00, 18:30

(Καλημεριάνοι-Καλλιανοί-Πύργος-Ανδρωνιανοι-Ταξιάρχες-Κονίστρα-Διρρεύματα-Μονόδρι-Αυλωνάρι-Λοφίσκος-Δάφνη-Νεοχώρι-Λέπουρα-Αλιβέρι)

Αθήνα-Χαλκίδα-Κύμη 11:00, 14:00, 17:00

Χαλκίδα-Κύμη 12:15, 15:15, 18:15

Χαλκίδα-Αυλωνάρι 07:00,12:15, 15:15, 18:15,20:15

Αλιβέρι-Κύμη 07:00,13:15,16:15,19:15

Αυλωνάρι-Χαλκίδα-Αθήνα 07:10,09:10,11:10,13:10,15:10,19:10

Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 11:00, 14:00,17:00,19:00

Σάββατο 03/12

Κύμη – Αθήνα 06:30, 12:30

Αθήνα – Κύμη 08:00,11:00

Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 08:00,11:00,14:00,19:00

Αυλωνάρι-Αθήνα 07:10,10:10,13:10,15:10

Κυριακή 04/12

Κύμη – Αθήνα 14:30,18:30

Αθήνα – Κύμη 14:00,19:00

Αυλωνάρι – Αθήνα 07:10,15:10,19.10

Αθήνα – Αυλωνάρι 11:00, 14:00,19:00