Αρχική Κτελ Κυμης

Αρχική

Δρομολόγια Τρίτης 24.05.22

Κύμη-Χαλκίδα-Αθήνα 07:00, 11:00, 13:00, 17:00 (Καλημεριάνοι-Καλλιανοί-Πύργος-Ανδρωνιανοι-Ταξιάρχες-Κονίστρα-Διρρεύματατα-Μονόδρι-Αυλωνάρι-Λοφίσκος-Δάφνη-Νεοχώρι-Λέπουρα-Αλιβέρι) Αθήνα-Χαλκίδα-Κύμη 11:00, 13:30(Ανταπόκριση Χαλκίδα), 17:00 Αλιβέρι-Αυλωνάρι-Κύμη 07:00 Χαλκίδα-Κύμη 07:05, 12:15,14:30,18:15 Αυλωνάρι-Χαλκίδα-Αθήνα 06:40,07:40,10:15,11:40,13:40,15:40,17:40 Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 11:00,13:30,17:00,19:00 ...
Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγια Δευτέρας 23.05.22

Κύμη-Χαλκίδα-Αθήνα 07:00, 11:00, 13:00, 17:00 (Καλημεριάνοι-Καλλιανοί-Πύργος-Ανδρωνιανοι-Ταξιάρχες-Κονίστρα-Διρρεύματατα-Μονόδρι-Αυλωνάρι-Λοφίσκος-Δάφνη-Νεοχώρι-Λέπουρα-Αλιβέρι) Αθήνα-Χαλκίδα-Κύμη 11:00, 13:30(Ανταπόκριση Χαλκίδα), 17:00 Αλιβέρι-Αυλωνάρι-Κύμη 07:00 Χαλκίδα-Κύμη 07:05, 12:15,14:30,18:15 Αυλωνάρι-Χαλκίδα-Αθήνα 06:40,07:40,10:15,11:40,13:40,15:40,17:40 Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 11:00,13:30,17:00,19:00 ...
Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγια Σαββάτου 21.05.22

Κύμη – Αθήνα 13:00,15:00 Παραλία Κύμης – Αθήνα 09:45 Αθήνα – Κύμη 08:15,11:00 Αθήνα – Παραλία Κύμης 08:15 Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 08:15,11:00,13:30,17:30,19:00 ...
Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγια Παρασκευής 20.05.22

Κύμη-Χαλκίδα-Αθήνα 07:00, 11:00, 13:00, 17:00 (Καλημεριάνοι-Καλλιανοί-Πύργος-Ανδρωνιανοι-Ταξιάρχες-Κονίστρα-Διρρεύματατα-Μονόδρι-Αυλωνάρι-Λοφίσκος-Δάφνη-Νεοχώρι-Λέπουρα-Αλιβέρι) Αθήνα-Χαλκίδα-Κύμη 11:00, 13:30(Ανταπόκριση Χαλκίδα), 17:00 Αλιβέρι-Αυλωνάρι-Κύμη 07:00 Χαλκίδα-Κύμη 07:05, 12:15,14:30,18:15 Αυλωνάρι-Χαλκίδα-Αθήνα 06:40,07:40,10:15,11:40,13:40,15:40,17:40 Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 11:00,13:30,17:00,19:00 ...
Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγια Πέμπτης 19.05.22

Κύμη-Χαλκίδα-Αθήνα 07:00, 11:00, 13:00, 17:00 (Καλημεριάνοι-Καλλιανοί-Πύργος-Ανδρωνιανοι-Ταξιάρχες-Κονίστρα-Διρρεύματατα-Μονόδρι-Αυλωνάρι-Λοφίσκος-Δάφνη-Νεοχώρι-Λέπουρα-Αλιβέρι) Αθήνα-Χαλκίδα-Κύμη 11:00, 13:30(Ανταπόκριση Χαλκίδα), 17:00 Αλιβέρι-Αυλωνάρι-Κύμη 07:00 Χαλκίδα-Κύμη 07:05, 12:15,14:30,18:15 Αυλωνάρι-Χαλκίδα-Αθήνα 06:40,07:40,10:15,11:40,13:40,15:40,17:40 Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 11:00,13:30,17:00,19:00 ...
Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγια Τετάρτης 18.05.22

Κύμη-Χαλκίδα-Αθήνα 07:00, 11:00, 13:00, 17:00 (Καλημεριάνοι-Καλλιανοί-Πύργος-Ανδρωνιανοι-Ταξιάρχες-Κονίστρα-Διρρεύματατα-Μονόδρι-Αυλωνάρι-Λοφίσκος-Δάφνη-Νεοχώρι-Λέπουρα-Αλιβέρι) Αθήνα-Χαλκίδα-Κύμη 11:00, 13:30(Ανταπόκριση Χαλκίδα), 17:00 Αλιβέρι-Αυλωνάρι-Κύμη 07:00 Χαλκίδα-Κύμη 07:05, 12:15,14:30,18:15 Αυλωνάρι-Χαλκίδα-Αθήνα 06:40,07:40,10:15,11:40,13:40,15:40,17:40 Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 11:00,13:30,17:00,19:00 ...
Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγια Τρίτης 17.05.22

Κύμη-Χαλκίδα-Αθήνα 07:00, 11:00, 13:00, 17:00 (Καλημεριάνοι-Καλλιανοί-Πύργος-Ανδρωνιανοι-Ταξιάρχες-Κονίστρα-Διρρεύματατα-Μονόδρι-Αυλωνάρι-Λοφίσκος-Δάφνη-Νεοχώρι-Λέπουρα-Αλιβέρι) Αθήνα-Χαλκίδα-Κύμη 11:00, 13:30(Ανταπόκριση Χαλκίδα), 17:00 Αλιβέρι-Αυλωνάρι-Κύμη 07:00 Χαλκίδα-Κύμη 07:05, 12:15,14:30,18:15 Αυλωνάρι-Χαλκίδα-Αθήνα 06:40,07:40,10:15,11:40,13:40,15:40,17:40 Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 11:00,13:30,17:00,19:00 ...
Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγια Δευτέρας 16.05.22

Κύμη-Χαλκίδα-Αθήνα 07:00, 11:00, 13:00, 17:00 (Καλημεριάνοι-Καλλιανοί-Πύργος-Ανδρωνιανοι-Ταξιάρχες-Κονίστρα-Διρρεύματατα-Μονόδρι-Αυλωνάρι-Λοφίσκος-Δάφνη-Νεοχώρι-Λέπουρα-Αλιβέρι) Αθήνα-Χαλκίδα-Κύμη 11:00, 13:30(Ανταπόκριση Χαλκίδα), 17:00 Αλιβέρι-Αυλωνάρι-Κύμη 07:00 Χαλκίδα-Κύμη 07:05, 12:15,14:30,18:15 Αυλωνάρι-Χαλκίδα-Αθήνα 06:40,07:40,10:15,11:40,13:40,15:40,17:40 Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 11:00,13:30,17:00,19:00 ...
Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγια Κυριακής 15.05.22

Κύμη – Αθήνα 15:00,18:45 Αθήνα – Κύμη 15:00,19:00 Αυλωνάρι – Αθήνα 09:30,13:40,15:40,19.20 ...
Διαβάστε περισσότερα

Δρομολόγια Σαββατου 14.05.22

Κύμη – Αθήνα 13:00,15:00 Παραλία Κύμης – Αθήνα 09:45 Αθήνα – Κύμη 08:15,11:00 Αθήνα – Παραλία Κύμης 08:15 Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 08:15,11:00,13:30,17:30,19:00 ...
Διαβάστε περισσότερα