Δρομολόγια από 25.07 έως Κυριακή 31.07 Κτελ Κυμης
Δρομολόγια από 25.07 έως Κυριακή 31.07

Δρομολόγια από 25.07 έως Κυριακή 31.07

Δευτέρα έως Παρασκευή

Κύμη-Χαλκίδα-Αθήνα 07:00, 11:00, 15:00, 18:45

(Καλημεριάνοι-Καλλιανοί-Πύργος-Ανδρωνιανοι-Ταξιάρχες-Κονίστρα-Διρρεύματατα-Μονόδρι-Αυλωνάρι-Λοφίσκος-Δάφνη-Νεοχώρι-Λέπουρα-Αλιβέρι)

Αθήνα-Χαλκίδα-Κύμη 11:00, 15:00, 19:00

Χαλκίδα-Κύμη 07:05, 12:15, 16:15, 20:15

Αυλωνάρι-Χαλκίδα-Αθήνα 06:40,07:40,10:15,11:40,13:40,15:40,19:20

Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 08:00, 11:00,13:30,17:00,19:00

 

Δευτέρα  και Τετάρτη 

Παραλία Κύμης-Αθήνα 09:45,16:45(Μέσω γέφυρας Σκοτεινής-Κονίστρας)

Αθήνα-Παραλία Κύμης 08:00,13:30(Μέσω Οξυλίθου)

 Τρίτη  και Πέμπτη

Παραλία Κύμης-Αθήνα 08:45,13:45,21:00(Μέσω γέφυρας Σκοτεινής-Κονίστρας)

Αθήνα-Παραλία Κύμης 06:00,11:00,17:00(Μέσω Οξυλίθου)

Παρασκευή 

Παραλία Κύμης-Αθήνα 09:45,19:45(Μέσω γέφυρας Σκοτεινής-Κονίστρας)

Αθήνα-Παραλία Κύμης 06:45,17:00(Μέσω Οξυλίθου)

 

Σάββατο 

Κύμη – Αθήνα 07:00, 13:00,18:45

Παραλία Κύμης – Αθήνα 08:45,13:45,21:00

Αθήνα – Κύμη 08:15,11:00,15:00(13:30,17:30 και 19:00 έως Αυλωνάρι)

Αθήνα – Παραλία Κύμης 06:00,11:00,17:30

Αθήνα-Χαλκίδα-Αυλωνάρι 08:00,11:00,13:30,17:30,19:00

Αυλωνάρι-Αθήνα 07:40,10:15,13:40,15:40,19:20

Κυριακή

Κύμη – Αθήνα 15:00,18:45

Αθήνα – Κύμη 15:00,19:00

Αυλωνάρι – Αθήνα 09:30,13:40,15:40,19.20

Αθήνα – Αυλωνάρι 12:30, 15:00,19:00

Αθήνα – Παραλία Κύμης 07:00,17:30

Παραλία Κύμης – Αθήνα 10:45,20:45